CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://dacsanbuonmethuot.com (Mây Farm)
Chính Sách này mô tả cách Mây Farm tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên trang https://dacsanbuonmethuot.com. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Mây Farm được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Mây Farm.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
– Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Mây Farm, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Mây Farm.
2.2. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
– Mây Farm có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Mây Farm
– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Mây Farm
– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 2.3. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
– Mây Farm không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Mây Farm cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
 2.4. Sử dụng Cookie
Mây Farm cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Mây Farm… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Mây Farm hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.
 2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Mây Farm: 0901945652